Ugdymo planas

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2021–2022 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai konkrečiai amžiaus grupei:

Klasės 2022-2023 m. m. pradžia 2022-2023 m. m. pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Priešmokyklinio ugdymo grupė rugsėjo 1 d. birželio 8 d. 35
1-4 rugsėjo 1 d. birželio 8 d. 35
5-8 rugsėjo 1 d. birželio 22 d. 37

Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Mokslo metai skirstomi:

    Trimestrais (nuo/iki)  
Klasės 2022-2023 m. m. 

I trimestras

2022-2023 m. m. 

II trimestras

2022-2023 m. m. 

III trimestras

1-4 rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d. gruodžio 1 d. – kovo 14 d. kovo 15 d. – birželio 8 d.
5-8 rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d. gruodžio 1 d. – kovo 14 d. kovo 15 d. – birželio 22 d.

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos Trukmė
Rudens 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos 2023 m. vasario 13 – 17 d.
Pavasario (Velykų) 2023 m. balandžio 11 – 14 d.
Vasaros (priešmokyklinio ugdymo grupė, 1-4 klasės) 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros (5-8 klasės) 2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo planas 2021-2023 mokslo metai

 

KITI PLANAVIMO DOKUMENTAI –>

Atnaujinta: 2022-09-08