DAR VIENA DŽIUGINANTI ŽINIA IR AUGINANTI GALIMYBĖ!

2020 metais mūsų progimnazija dalyvavo tarptautiniame „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų partnerysčių (KA229) – projektų konkurse ir gavo dotaciją vykdyti projekte „Our Homes Have Much In Common“ (liet. „Mūsų namai turi daug bendra“) numatytas veiklas 2020-2022 metais.
Pagrindiniai tikslai yra susiję su ilgalaike įvairių patyčių prevencija, mokinių daugiakultūrine savimone, tolerancija, tuo pačiu ugdant ir tobulinant žinias, kompetencijas savos kultūros bei aplinkos atžvilgiu.
Projektu siekiama, pirma, tobulinti mokinių pagrindines asmenines kompetencijas: asmeninę atsakomybę, norą bei gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, padėti, siekti žinių ir gebėjimų plėsti savo akiratį, būti atviriems pasauliui bei naujai sutiktiems žmonėms. Antra, projekto veiklos bus skirtos tobulinti žinias, susijusias su daugiakultūriniu paveldu, socialiniais ir kultūriniais skirtumais, aplinkosaugine atsakomybe.
Tad projekto veiklos bus orientuotos į gyvenamosios aplinkos kūrimą, pristatant savo šalies papročius, tradicijas, kulinarinį ir kultūrinį paveldą.
Projekte dalyvaus 4 šalys: Turkija, Graikija, Lietuva ir Čekija. Čekija yra teikusi paraišką ir koordinuojanti visą projektą institucija. Mokinių, dalyvausiančių projekte, amžius – nuo 12 iki 15 metų. Į tarptautinį vizitą kiekvienoje šalyje atstovauti mūsų progimnazijai vyks 6 mokiniai, lydimi 2 pedagogų.
Bendrausime, bendradarbiausime ir nuotoliniu būdu, naudodamiesi internetinėmis platformomis: TwinSpace, Facebook, Youtube, Padlet, Kahoot. Čia bus dalinamasi projekto metu sukurtais produktais – logo, plakatais, nuotraukomis, vaizdo medžiaga ir kt.
Laukia prasminga veikla bei turininga patirtis!
Projekto koordinatorė Lietuvoje – Asta Macežinskienė, anglų kalbos mokytoja.

KONKURSO „GERIAUSIA MOKYKLOS EDUKACINĖ ERDVĖ LIETUVOJE 2020 METAIS“ NUGALĖTOJŲ IŠVYKA Į LATVIJĄ IR ESTIJĄ

Rugpjūčio 10-13 d. mūsų progimnazijos mokytoja Kristina kartu su kitais Respublikinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojų atstovais iš 30 ugdymo įstaigų dalyvavo edukacinėje išvykoje po Latviją ir Estiją. Anot mokytojos Kristinos, išvyka buvo prasminga savo turininga programa, kompetentingais lektoriais, bendradarbiaujančiais, gerąja darbo patirtimi profesionaliai, o kartu žaismingai besidalijančiais dalyviais. Kelionės – mokymų metu įdomių faktų sužinota klausant paskaitų apie Estijos gamtines vertybes ir saugomų teritorijų sistemą, apie išmaniąsias technologijas mokyklų edukacinėse erdvėse. O Jūs ar žinote, kodėl niekas negyvena vabzdžių nameliuose?! Diskutuota, ieškota, aptarta, pristatyta mokyklų kuriamos edukacinės erdvės, aktyviai pažinta bei palyginta gamtos ir kultūros sąlygos Latvijoje ir Estijoje. Profesionalumu ir kompetencija, naudingais patarimais ir praktinėmis įžvalgomis (pavyzdžiui, kaip įrengti pažintinį taką, kaip pateikti informaciją stenduose, kokios yra gamtos interpretavimo gudrybės ir kt.) dalijosi mokymų lektoriai – Almantas Kulbis, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas, bei Tomas Pocius, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio skyriaus metodininkas.

Mokyklų atstovai buvo supažindinti su Latvijos ir Estijos miestų erdvėmis, jų sprendimais. Viešėta  Estijos Muhu saloje, domėtasi jos etnokultūros ir gamtos vertybėmis. Aplankyta didinga, viduramžius menanti Kuresarės pilis, kuri laikoma geriausia išlikusia viduramžių pilimi Baltijos šalyse. Keliauta žygin 3,5 km ilgio Viru Bog gamtos pažintiniu taku ir dalimi (3 km.) Kasmu pajūrio gamtos ir istorinio pažinimo tako Lahemos nacionaliniame parke. Gamtos grožiu ir Baltijos jūros bangų šėlsmu mėgautasi šiaurinėje Estijos pakrantėje, susipažinta su Latvijos botanikos sodo Salaspilyje kolekcijomis, išmaniuoju šiltnamiu, edukacinėmis erdvėmis. 

Edukacinė kelionė – mokymai sudarė galimybę edukacinių erdvių konkurso ugdymo įstaigų nugalėtojų deleguotiems pedagogams skleisti savo patirtį kitiems ir pasisemti naujų idėjų savo ugdymo įstaigų edukacinių erdvių tobulinimui.

 

MŪSŲ PROGIMNAZIJA – VIENA IŠ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ KONKURSO RESPUBLIKOJE NUGALĖTOJŲ!

Džiugios naujienos – MŪSŲ progimnazija yra viena iš Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso respublikoje nugalėtojų (B kategorijoje, t. y. tarp pirmą kartą dalyvavusių konkurse įstaigų)!
AČIŪ BENDRUOMENEI, kad eidami ieškojimų keliu kartu KURIAME, kurdami AUGAME ir prasmingai, kryptingai AUGINAME…
Mokyklų edukacinių erdvių konkursas yra skirtas geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2020 metais išrinkti. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 

https://www.lmnsc.lt/naujiena/isrinktos-geriausiai-edukacines-erdves-kuriancios-mokyklos/?fbclid=IwAR2vIxBWxy-gZjBhVht4ktqUdv96Koo_58teyPE130edLWL41O9rZV6rZcc

 

Dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

 Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d. 

 Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

  Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

 Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283 arba  progimnazijos socialinei pedagogei N. Vilkevičienei telefonu 8 620 93 085.

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

 

AUKSĖ – PLENERO NUGALĖTOJA!

Mūsų progimnazijos mokinės Auksė Ramonaitė ir Viktorija Joana Matronė dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų tapybos, grafikos ir fotografijos projekte – plenere „SUSTABDYTA AKIMIRKA. ŽVILGSNIS Į PAVASARĮ“, kuriame Auksės Ramonaitės nuotraukos 8 klasių grupėje užėmė pirmą vietą.

Sveikiname ir didžiuojamės Auksės laimėjimu!

NUOTOLINIO MOKYMOSI PATIRTIS: TARPMOKYKLINIS BENDRADARBIAVIMAS

Mes džiaugiamės, jog net karantinas ir nuotolinis mokymasis nesustabdė partnerystės ir draugystės su socialiniais partneriais Panevėžio A. Lipniūno progimnazija. Šiose draugiškose mokyklose tikybos pamokos vyko kitaip. Mūsų progimnazijoje virtualiai lankėsi ir įdomiai pamokas vedė Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos tikybos mokytoja ses. Kristina Mikalauskaitė. Sesė vienuolė pasidalijo žiniomis apie save ir apie visų mūsų motiną Švč. Mergelę Mariją. Mūsų progimnazijos tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė Panevėžio mokiniams organizavo originalias, muzika ir giesmėmis praturtintas, tikybos pamokas.

Neįtikėtina, kaip galima greitu ir patogiu būdu keliauti, bendrauti ir dirbti. Rodos, tik esi Kaune, o staiga atsirandi Panevėžio progimnazijos vaikų apsuptyje! Tikiu, kad šios netradicinės pamokos bus neįkainojama patirtis mokytojoms ir nepamirštami įspūdžiai vaikams. Tai dar vienas sėkmingas žingsnis link glaudesnio ir kokybiškesnio bendradarbiavimo su Panevėžio A. Lipniūno progimnazija.

Dorinio ugdymo mokytoja Kristina Ališauskienė

 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA – KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2020 METŲ KONKURSO NUGALĖTOJA!

Mūsų progimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika, patraukli – vaikai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, fizinės erdvės turėtų nuteikti atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, turėtų sudaryti galimybę patirtiniam mokymuisi!  

Dalindamiesi tuo, kokias edukacines erdves kuriame, puoselėjame, kaip naudojame ugdymo procese, neformaliojo švietimo veiklose, dalyvaujame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotame konkurse, skirtame 2020 metais geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms mokykloms išrinkti.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad debiutas buvo sėkmingas – Kauno miesto Savivaldybės komisija mūsų progimnaziją išrinko geriausiai kuriančia ir ugdymo(si) procese edukacines erdves naudojančia mokykla Kauno mieste ir mūsų įstaigos kandidatūrą pateikė vertinti Nacionalinei komisijai, kuri išrinks „Geriausią mokyklos edukacinę erdvę Lietuvoje 2020 metais“.

Didžiuojamės savo bendruomenės kūrybingumu ir dėkojame už pagalbą, kuriant bei puoselėjant edukacines erdves!

MŪSŲ PROGIMNAZIJA – viena kokybiškiausių Lietuvos mokyklų!

(Žurnalas „Reitingai“, 2020 m. gegužė – gruodis Nr. 1 (13))

Džiaugiamės ir didžiuojamės, nes:

esame išskirtiniai tarp visų šalies įstaigų – „Kauno šv. Kazimiero progimnazija išsiskiria tiek aukšta pridėtine verte, tiek gerais akademiniais pasiekimais, tiek aukštu priklausymo mokyklai jausmo rodikliu“ („Reitingai“, 41 psl.);

– MŪSŲ progimnazija – aštunta šalyje! Esame viena iš 20 pažangiausių Lietuvos progimnazijų (iš 155 Lietuvoje esančių) išsiskiriame pozityviausiu, stipriausiu klimatu, priklausymo mokyklai jausmu bei aukštu sukuriamos pridėtinės vertės rodikliu ketvirtoje ir šeštoje klasėje („Reitingai“, 41 psl.);

– pagal mokinių akademinius pasiekimus MŪSŲ progimnazijos 6 klasės mokinių 2019 m. akademiniai pasiekimai tarp visų šalies pradinių mokyklų ir progimnazijų – 3 vietoje, 4 klasės mokinių – 26 vietoje („Reitingai“, 51, 57 psl.);

– MŪSŲ progimnazija yra tarp išgrynintų 30 šalies mokyklų (remiantis visų tipų šalies mokyklų mokinių atsakymais), kuriose mokiniai patiria mažiausiai patyčių, jungtinis geros patyčių situacijos rodiklis šeštose ir aštuntose klasėse yra geriausias (tiek tarp mokinių, tiek tarp mokinių ir mokytojų), o pasitaikančios patyčių situacijos profesionaliai suvaldomos, taip pat išsiskiria jungtiniais geros savijautos mokykloje ir mokyklos kultūros rodikliais(„Reitingai“, 44 psl.)!