2021-2022 mokslo metų darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS, ATLIEKAMOS FUNKCIJOS, SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI IR KONTAKTAI

Eil.
Nr.
Pavardė,
Vardas
Pareigos, atliekamos funkcijos, specialieji reikalavimai pareigybei Telefonas Elektroninis paštas
1. Aleksandravičienė Asta Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja 8 620 93074 asta.aleksandraviciene@svkazimieras.lt
2.   Valytojas 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
3. Ališauskienė Kristina Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
8a klasės vadovė
8 673 30081 kristina.alisauskiene@svkazimieras.lt
4. Andrulienė Ina Neštumo ir gimdymo atostogose 8 620 94051 ina.andruliene@svkazimieras.lt
5. Asakavičius Tomas Muzikos mokytojas
6a klasės vadovas
8 620 93017 tomas.asakavicius@svkazimieras.lt
6. Svigaris Vytautas Fizikos mokytojas 8 620 93082 vytautas.svigaris@svkazimieras.lt
7. Bakanienė Aldona Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
8. Balčiūnas Simas Psichologas 8 630 88285 simas.balciunas@svkazimieras.lt
9. Bartninkienė Audronė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
8b klasės vadovė
8 688 21897 audrone.bartninkiene@svkazimieras.lt
10. Benikė Agnė Psichologė 8 620 94071 agne.benike@svkazimieras.lt
         
11. Bereikienė Aušra Pradinių klasių mokytoja (4b) 8 620 96023 ausra.bereikiene@svkazimieras.lt
12. Brazauskienė Jurgita Specialioji pedagogė
Logopedė
8 699 24510 jurgita.brazauskiene@svkazimieras.lt
 13.  Povilaitis Kęstutis Teatro mokytojas 8 620 93082 kestutis.povilaitis@svkazimieras.lt
14. Čiužienė Ineta Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja 8 657 75913 ineta.ciuziene@svkazimieras.lt
15. Dubininkienė Vilma Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
16. Duoba Romaldas Budėtojas 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
17. Džiaugienė Kristina Budėtoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
18. Džiaugys Apolinaras Budėtojas 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
19. Fiodorova Tatjana Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
20. Gasparavičius Alvydas Ūkvedys
Administratorius
8 620 94035 administratorius@svkazimieras.lt
21. Gricienė Lina Mokytojo padėjėja
Dailės mokytoja
8 627 07522 lina.griciene@svkazimieras.lt
 22.  Grigaravičiūtė Aurelija Muzikos mokytojas
Technologijų mokytoja
8 688 70247  aurelija.grigaraviciute@svkazimieras.lt
23. Ignotas Irenijus Fizinio ugdymo mokytojas 8 686 16421 irenijus.ignotas@svkazimieras.lt
24. Ivanauskienė Aneta Šokio mokytoja
Fizinio ugdymo mokytoja
5b klasės vadovė
8 679 35210 aneta.ivanauskiene@svkazimieras.lt
 25.  Izokaitienė Aurelija Pradinių klasių mokytoja (1b)  8 620 94088 aurelija.izokaitiene@svkazimieras.lt
26. Jagminaitė Rūta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 8 687 48823 ruta.jagminaite@svkazimieras.lt
26. Jakučionienė Daiva Istorijos mokytoja
7b klasės vadovė
8 614 32356 daiva.jakucioniene@svkazimieras.lt
27. Kačergienė Dalia Užsienio kalbos (vokiečių k.) mokytoja 8 699 24114 dalia.kacergiene@svkazimieras.lt
28. Kavaliauskienė Nijolė Raštvedė
Archyvarė
8 37 488967 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
29. Keturakienė Danguolė Pradinių klasių mokytoja (2b) 8 620 96034 danguole.keturakiene@svkazimieras.lt
 30.  Dubinskaitė-Ragauskienė Vita Pradinių klasių mokytoja  8 612 40348 vita.dubinskaite.ragauskiene@svkazimieras.lt
31. Krankauskas Arūnas Kiemsargis 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
32. Levinskienė Inga Pradinių klasių mokytoja (3d) 8 652 00759 inga.levinskiene@svkazimieras.lt
33. Macežinskienė Asta Užsienio kalbos (anglų k.) mokytoja
7a klasės vadovė
8 673 15286 asta.macezinskiene@svkazimieras.lt
34.  Makarevičienė Loreta Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
35. Marozienė Rima Matematikos mokytoja
5a klasės vadovė
8 620 93016 rima.maroziene@svkazimieras.lt
36. Miškinienė Jolita Pradinių klasių mokytoja (4a) 8 620 96018 jolita.miskiniene@svkazimieras.lt
37. Mikalauskienė Dangira Užsienio kalbos (rusų k.) mokytoja 8 620 93056 dangira.mikalauskiene@svkazimieras.lt
38. Morkevičienė Rita Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
39. Marazienė Rūta Pradinių klasių mokytoja (2c) 8 620 81425 ruta.maraziene@svkazimieras.lt
40. Petrauskaitė Leonija Pradinių klasių mokytoja (3a) 8 620 94098 leonija.petrauskaite@svkazimieras.lt
41. Plutienė Vilma Matematikos mokytoja
Informacinių technologijų mokytoja
6b klasės vadovė
8 620 93068 vilma.plutiene@svkazimieras.lt
42. Praškevičienė Indrė Neštumo ir gimdymo atostogose 8 620 93082 indre.praskeviciene@svkazimieras.lt
43. Rimkevičienė Vilmantė Biologijos mokytoja
Chemijos mokytoja
8 620 93053 vilmante.rimkeviciene@svkazimieras.lt
44. Rutkauskienė Romalda Bibliotekininkė 8 620 93081 romalda.rutkauskiene@svkazimieras.lt
45. Spitrys Olivijus

Informacinių technologijų sistemų administratorius

8 620 93058 olivijus.spitrys@svkazimieras.lt
46. Sucharukovienė Nijolė Užsienio kalbos (anglų k.) mokytoja 8 620 93028 nijole.sucharukoviene@svkazimieras.lt
47. Šivickienė Vilma Pradinių klasių mokytoja (3b) 8 601 81634 vilma.sivickiene@svkazimieras.lt
48. Valiukienė Džiurlanda Jūratė Pradinių klasių mokytoja (2a) 8 620 96031 dziurlanda.valiukiene@svkazimieras.lt
 49.  Vilimaitienė Danutė Pradinių klasių mokytoja (1c) 8 620 93071  danute.vilimaitiene@svkazimieras.lt
50. Vilkevičienė Nina Socialinė pedagogė 8 620 93 085 nina.vilkeviciene@svkazimieras.lt
51. Vladičkienė Inga Pradinių klasių mokytoja (3c)      
Administratorė
8 601 16003 inga.vladickiene@svkazimieras.lt
52. Zaukas Gražvydas Informacinių technologijų sistemų administratorius 8 619 69008 ikt@
svkazimieras.kaunas.lm.lt
53. Zaukienė Drąsutė Geografijos mokytoja
Technologijų mokytoja
8 615 94394 drasute.zaukiene@svkazimieras.lt
54. Želvienė Irena Žmogaus saugos mokytoja
Laborantė
8 699 58730 irena.zelviene@svkazimieras.lt
55. Žilinskaitė Eva Užsienio kalbos (anglų k.) mokytoja
5c klasės vadovė
8 698 54272 eva.zilinskaite@svkazimieras.lt

 

 

Atnaujinta 2022-05-24