2022-2023 mokslo metų darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS, ATLIEKAMOS FUNKCIJOS, SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI IR KONTAKTAI

Eil.
Nr.
Pavardė,
Vardas
Pareigos, atliekamos funkcijos, specialieji reikalavimai pareigybei Telefonas Elektroninis paštas
1. Aleksandravičienė Asta Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja 8 620 93074 asta.aleksandraviciene@svkazimieras.lt
2. Ališauskienė Kristina Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
5a klasės vadovė
8 673 30081 kristina.alisauskiene@svkazimieras.lt
3. Andriuškevičiūtė Livija Teatro mokytoja (8-37) 488967 livija.andriuskeviciute@svkazimieras.lt
4. Andrulienė Ina Neštumo ir gimdymo atostogose 8 620 94051 ina.andruliene@svkazimieras.lt
5. Asakavičius Tomas Muzikos mokytojas 8 620 93017 tomas.asakavicius@svkazimieras.lt
6. Bakanienė Aldona Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
7. Balčiūnas Simas Psichologas 8 630 88285 simas.balciunas@svkazimieras.lt
8. Bartninkienė Audronė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
5b klasės vadovė
8 688 21897 audrone.bartninkiene@svkazimieras.lt
9. Benikė Agnė Psichologė 8 620 94071 agne.benike@svkazimieras.lt
10. Bereikienė Aušra Pradinių klasių mokytoja (1b) 8 620 96023 ausra.bereikiene@svkazimieras.lt
11. Biliūtė Erika Mokytojo padėjėja (8-37) 488967 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
12. Brazauskienė Jurgita Specialioji pedagogė
Logopedė
8 699 24510 jurgita.brazauskiene@svkazimieras.lt
13. Bučinskienė Diana Mokytojo padėjėja (8-37) 488967 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
14. Dubininkienė Vilma Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
15. Duoba Romaldas Budėtojas 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
16. Džiaugienė Kristina Budėtoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
17. Džiaugys Apolinaras Budėtojas 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
18. Eibukaitė Agnė Mokytojo padėjėja   Neformaliojo švietimo mokytoja (8-37) 488967 agne.eibukaite@svkazimieras.lt
19. Fiodorova Tatjana Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
20. Gasparavičius Alvydas Administratorius 8 620 94035 administratorius@svkazimieras.lt
21. Grėblikienė Džilda Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
22. Gricienė Lina Mokytojo padėjėja
Dailės mokytoja
8 627 07522 lina.griciene@svkazimieras.lt
 23.  Grigaravičiūtė Aurelija Muzikos mokytoja
Technologijų mokytoja  

Karjeros specialistas

Mokytojo padėjėja

8 688 70247  aurelija.grigaraviciute@svkazimieras.lt
24. Ignotas Irenijus Fizinio ugdymo mokytojas 8 686 16421 irenijus.ignotas@svkazimieras.lt
25. Ivanauskienė Aneta Šokio mokytoja
Fizinio ugdymo mokytoja
6b klasės vadovė
8 679 35210 aneta.ivanauskiene@svkazimieras.lt
 26.  Izokaitienė Aurelija Pradinių klasių mokytoja (2b)  8 620 94088 aurelija.izokaitiene@svkazimieras.lt
27. Jagminaitė Rūta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 8 687 48823 ruta.jagminaite@svkazimieras.lt
28. Jakučionienė Daiva Istorijos mokytoja
8b klasės vadovė
8 614 32356 daiva.jakucioniene@svkazimieras.lt
29. Jonevičiūtė Justė Užsienio kalbos (vokiečių k.) mokytoja (8-37) 488967 juste.joneviciute@svkazimieras.lt
30. Kavaliauskienė Nijolė Raštvedė
Archyvarė
8 37 488967 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
31. Keturakienė Danguolė Pradinių klasių mokytoja (3b) 8 620 96034 danguole.keturakiene@svkazimieras.lt
 32.  Kisieliūtė Eva Teatro mokytoja (8-37) 488967 eva.kisieliute@svkazimieras.lt
33.   Kiemsargis 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
34. Levinskienė Inga Pradinių klasių mokytoja (4d) 8 652 00759 inga.levinskiene@svkazimieras.lt
35. Litvaitienė Gintarė Pradinių klasių mokytoja (1c) 8 648 05046 gintare.litvaitiene@svkazimieras.lt
36. Macežinskienė Asta Užsienio kalbos (anglų k.) mokytoja
8a klasės vadovė
8 673 15286 asta.macezinskiene@svkazimieras.lt
37. Marozienė Rima Matematikos mokytoja
6a klasės vadovė
8 620 93016 rima.maroziene@svkazimieras.lt
38. Masiukaitė Ieva Užsienio kalbos (prancūzų k.) mokytoja   Mokytojo padėjėja (8-37) 488967 ieva.masiukaite@svkazimieras.lt
39. Miškinienė Jolita Pradinių klasių mokytoja (2a) 8 620 96018 jolita.miskiniene@svkazimieras.lt
40. Mikalauskienė Dangira Užsienio kalbos (rusų k.) mokytoja 8 620 93056 dangira.mikalauskiene@svkazimieras.lt
41. Morkevičienė Rita Valytoja 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
42. Marazienė Rūta Pradinių klasių mokytoja (3c) 8 620 81425 ruta.maraziene@svkazimieras.lt
43. Ormerod Jurgita Užsienio kalbos (anglų k.) mokytoja 8 651 88930 jurgita.ormerod@svkazimieras.lt
44. Petrauskaitė Leonija Pradinių klasių mokytoja (4a) 8 620 94098 leonija.petrauskaite@svkazimieras.lt
45. Petrašiūnienė Gytė Pradinių klasių mokytoja (1d) 8 613 22444 gyte.petrasiuniene@svkazimieras.lt
46. Plutienė Vilma Matematikos mokytoja
Informacinių technologijų mokytoja
7b klasės vadovė
8 620 93068 vilma.plutiene@svkazimieras.lt
47. Praškevičienė Indrė Neštumo ir gimdymo atostogose 8 620 93082 indre.praskeviciene@svkazimieras.lt
48. Rimkevičienė Vilmantė Biologijos mokytoja
Chemijos mokytoja   7a klasės vadovė
8 620 93053 vilmante.rimkeviciene@svkazimieras.lt
49. Rutkauskienė Romalda Bibliotekininkė   Mokytojo padėjėja 8 620 93081 romalda.rutkauskiene@svkazimieras.lt
50. Spitrys Olivijus

Informacinių technologijų sistemų administratorius

8 620 93058 olivijus.spitrys@svkazimieras.lt
51. Stakauskienė Milda Pradinių klasių mokytoja (4b) 8 6103 4586 milda.stakauskiene@svkazimieras.lt
  Svigaris Vytautas Fizikos mokytojas 8 620 93082 vytautas.svigaris@svkazimieras.lt
52. Taraškevičius Giedrius Audrius Ūkio darbuotojas 8 620 93082 mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
53. Valiukienė Džiurlanda Jūratė Pradinių klasių mokytoja (3a) 8 620 96031 dziurlanda.valiukiene@svkazimieras.lt
 54.  Vilimaitienė Danutė Pradinių klasių mokytoja (2c) 8 620 93071  danute.vilimaitiene@svkazimieras.lt
55. Vilkevičienė Nina Socialinė pedagogė 8 620 93085 nina.vilkeviciene@svkazimieras.lt
56. Vladičkienė Inga Pradinių klasių mokytoja (4c)      
Administratorė
8 601 16003 inga.vladickiene@svkazimieras.lt
57. Zaukas Gražvidas Informacinių technologijų sistemų administratorius     

Neformaliojo švietimo mokytojas

8 619 69008 ikt@svkazimieras.kaunas.lm.lt
58. Zaukienė Drąsutė Geografijos mokytoja
Technologijų mokytoja
8 615 94394 drasute.zaukiene@svkazimieras.lt
59. Želvienė Irena Žmogaus saugos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja (1a)
8 699 58730 irena.zelviene@svkazimieras.lt
60. Žilinskaitė Eva Užsienio kalbos (anglų k.) mokytoja
6c klasės vadovė
8 698 54272 eva.zilinskaite@svkazimieras.lt

 

 

Atnaujinta 2022-11-20