Ugdymas karjerai

Jei negalite apsispręsti, ką veikti gyvenime, jaučiate, jog sunku priimti tinkamą sprendimą dėl mokslų ir ateities, norite kažką keisti, bet nežinote, kaip ir ką, Jums gali padėti mokyklos ugdymo karjerai koordinatorius. Konsultacijų metu galėsite:
–         Išsiaiškinti savo gyvenimo prioritetus, vertybes, interesus, gebėjimus, kritiškai juos vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant karjerą;
–         Geriau pažinti mokymosi ir karjeros galimybes, sužinoti bei išmokti rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnį mokymąsi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes;
–         Priimti geresnius mokymosi ir karjeros sprendimus, juos koreguoti, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;
–         Įveikti kliūtis, trukdančias sėkmingai siekti karjeros (efektyvus laiko bei veiklų planavimas, atidėliojimo įveikimas ir t. t.);
–         Lavinti mokslams ir darbui reikalingus įgūdžius.

UGDYMAS KARJERAI MOKYKLOJE VYKDOMAS:

  • Integruojant į mokomuosius dalykus 1-8 kl.
  • Integruojant į klasės bendruomenės stiprinimo programą 1-8 kl. (1 kartą per mėnesį).
  • Konsultuojant individualiai bei grupėmis.
  • Organizuojant  profesinio veiklinimo vizitus.

PAGRINDINĖS UGDYMO KARJERAI KOORDINATORIAUS  FUNKCIJOS:

 • Teikti kokybiškas ir prieinamas ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas ir priemones mokiniams, bendradarbiauti su profesinio veiklinimo organizatoriumi mieste.
• Konsultuoti mokinius ir jų grupes karjeros klausimais.
• Organizuoti profesinio veiklinimo renginius ir kitas priemones.
• Teikti karjeros plėtojimui reikalingą informaciją.
•  Vykdyti  kitas su karjeros paslaugomis mokykloje susijusias veiklas, jeigu tai reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui, atitinka ugdymo karjerai koordinatoriaus veiklos esmę ir netrukdo atlikti pagrindinių funkcijų.

UGDYMO  KARJERAI  KLAUSIMAIS KONSULTUOJA KOORDINATORIUS OLIVIJUS SPITRYS :

I-IV 8.00-16.00
V 8.00-15.00
El. paštas olivijus.spitrys@svkazimieras.lt

Tel. +370 620 93058

UGDYMO KARJERAI  DOKUMENTAI

 

Ugdymo-karjerai-programa

Ugdymo karjerai integravimas 1-4 ir 5-8

VIRTUALI BIBLIOTEKA KARJEROS IR PROFESIJŲ PASIRINKIMO KLAUSIMAIS:

Mokiniams:

Tėvams:

Mokytojams:

NAUDINGOS NUORODOS