Ugdymas karjerai

Jei negalite apsispręsti, ką veikti gyvenime, jaučiate, jog sunku priimti tinkamą sprendimą dėl mokslų ir ateities, norite kažką keisti, bet nežinote, kaip ir ką, Jums gali padėti mokyklos ugdymo karjerai koordinatorius. Konsultacijų metu galėsite:
–         Išsiaiškinti savo gyvenimo prioritetus, vertybes, interesus, gebėjimus, kritiškai juos vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant karjerą;
–         Geriau pažinti mokymosi ir karjeros galimybes, sužinoti bei išmokti rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnį mokymąsi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes;
–         Priimti geresnius mokymosi ir karjeros sprendimus, juos koreguoti, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;
–         Įveikti kliūtis, trukdančias sėkmingai siekti karjeros (efektyvus laiko bei veiklų planavimas, atidėliojimo įveikimas ir t. t.);
–         Lavinti mokslams ir darbui reikalingus įgūdžius.

UGDYMAS KARJERAI MOKYKLOJE VYKDOMAS:

  • Ugdymas karjerai
  • Konsultavimas
  • Profesinis veiklinimas.
  • Informavimas.

PAGRINDINĖS KARJEROS SPECIALISTO  FUNKCIJOS:

 • Teikti kokybiškas ir prieinamas ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas ir priemones mokiniams, bendradarbiauti su profesinio veiklinimo organizatoriumi mieste.
• Konsultuoti mokinius ir jų grupes karjeros klausimais.
• Organizuoti profesinio veiklinimo renginius ir kitas priemones.
• Teikti karjeros plėtojimui reikalingą informaciją.
•  Vykdyti  kitas su karjeros paslaugomis mokykloje susijusias veiklas, jeigu tai reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui, atitinka ugdymo karjerai koordinatoriaus veiklos esmę ir netrukdo atlikti pagrindinių funkcijų.

KARJEROS  KLAUSIMAIS KONSULTUOJA KARJEROS SPECIALISTĖ

AURELIJA GRIGARAVIČIŪTĖ:

Pirmadieniais 15.00-16.00 val.
El. paštas: aurelija.grigaraviciute@svkazimieras.lt

Tel. +370 688 70247


KARJEROS SPECIALISTO PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ PLANAS

Karjeros specialisto profesionio orientavimo paslaugu planas 2023-2024

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SISTEMA

 

 

NAUDINGOS NUORODOS