Socialinis pedagogas

NINA VILKEVIČIENĖ

Socialinė pedagogė

Darbo grafikas

Savaitės diena Mokinių, tėvų, mokytojų, klasių vadovų ir kitų mokyklos specialistų konsultavimas mokykloje Mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis, organizacinis darbas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 15.00 15.00 – 15.45 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 15.00 15.00 – 16.45 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 15.00 15.00 – 16.45 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00 12.30 – 15.45 12.00 – 12.45
Penktadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 14.45 12.00 – 12.30

Veikla:

 • Šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • Grąžina į mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas;
 • Organizuoja nemokamą mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;
 • Vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.);
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, jų šeimomis;
 • Organizuoja vaikų vasaros poilsį socialiai remtiniems bei rizikos grupės mokiniams;
 • Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų;
 • Organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

     Kontaktinis telefonas   0 620 93 085

El. paštas: nina.vilkeviciene@svkazimieras.lt

 

Atnaujinta 2024-03-20