Psichologas

AGNĖ BENIKĖ

Darbo grafikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis 8.00 – 13.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 18.30 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 –13.30 12.00 – 12.30

Veikla:

  • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas,  darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

     Kontaktinis telefonas: 8 620 94 071