Psichologas

AGNĖ BENIKĖ

Darbo grafikas (0,5 etato)

Savaitės diena Konsultacijų laikas Duomenų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, susirinkimai, profesinis kuravimas, konsultavimasis su kolegomis
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis 9.00 – 12.00 8.00-9.00; 12.30-13.00
Ketvirtadienis 9.00-12.00; 12.30-14.30 8.00-9.00; 14.30-18.00
Penktadienis 8.00 –13.30 12.00 – 12.30
Pietų pertrauka
12.00-12.30

Veikla:

  • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas,  darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Kontaktinis telefonas: 8 620 94 071

El. paštas: agne.benike@svkazimieras.lt

 

SIMAS BALČIŪNAS

Darbo grafikas (0,5 etato)

Savaitės diena Konsultacijų laikas Duomenų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, susirinkimai, profesinis kuravimas, konsultavimasis su kolegomis
Pirmadienis 8.00 – 12.00
Antradienis 8.00 – 10.00 10.00-12.00
Trečiadienis 11.00-12.00; 12.30-16.30 8.00-11.00; 16.30-18.30
Ketvirtadienis
Penktadienis
Pietų pertrauka
12.00-12.30

Veikla:

  • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas,  darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Kontaktinis telefonas: 8 630 88285 

El. paštas: simas.balciunas@svkazimieras.lt

Atnaujinta 2022-02-21