Psichologas

AGNĖ MASIUKIENĖ

Darbo grafikas

Savaitės dienos Konsultacijų laikas(kontaktinės valandos — 20 val.)  Duomenų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, paskaitos, susirinkimai, profesinis kuravimas, konsultavimasis su kolegomis ne mokyklos ribose. (psichologinio pasiruošimo valandos — 20 val.)
Pirmadienis 8.45 – 15.15 8.00 – 8.45; 15.15 – 19.00
Antradienis 9.00 – 11.00 8.00 – 9.00
Trečiadienis 8.45 – 15.15 8.00 – 8.45; 15.15 – 19.00
Ketvirtadienis 8.45 – 15.15 8.00 – 8.45; 15.15 – 19.00
Penktadienis 12.00 – 18.00
Pietų pertrauka
12.00 – 12.30

Veikla:

  • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas,  darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

     Kontaktinis telefonas: 8 620 94 071