Biblioteka – informacinis centras

Darbo laikas

Pirmadienis — penktadienis
8.00 — 17.00 val.

Pietų pertrauka

12.00 — 12.30 val.

Bibliotekos vedėja — Romalda Rutkauskienė, mob.8 620 93081

Bibliotekos-informacinio centro veikla

  • Biblioteka-informacinis centras yra mokyklos padalinys, kultūros, švietimo ir informacijos centras, kuriame kaupiami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose pateiktos žinios, padedančios formuoti mokinių ugdymo turinį, įgyti tvirtus dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, branginti mokinių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą, tobulinti pedagoginės veiklos formas ir metodus.
  • Biblioteka-informacinis centras plėtodamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
  • Naudojimasis biblioteka-informaciniu centru yra nemokamas.
  • Mokyklos bibliotekos-informacinio centro pagrindinis uždavinys — kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę mokyklai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei informacinės sistemos formavimo.
  • Biblioteka-informacinis centras komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius bei kitus dokumentus, teikdamas pirmenybę metodinei-pedagoginei, informacinei literatūrai, atitinkančiai bendrąsias ir universaliąsias mokymo programas, prenumeruoja periodinius leidinius.
  • Biblioteka-informacinis centras informuoja skaitytojus apie gautas knygas, teikia jiems bibliografinę-informacinę pagalbą, rengia parodas, organizuoja renginius bei teikia pagalbą mokyklos renginių organizatoriams.
Atnaujinta 2024-03-20