Specialieji pedagogai

JURGITA BRAZAUSKIENĖ

Specialioji pedagogė metodininkė

 

DARBO GRAFIKAS
Logopedė (1 etatas) – Specialioji pedagogė (0,5 etato)
Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka Darbo laikas
Logopedė Specialioji pedagogė
Pirmadienis 9.00 – 11.30 val. 11.30-12.00 8.00 – 9.00 val.
12.00 – 19.30 val.
Antradienis 10.00 – 10.45 val. 10.45-11.15 7.00 – 10.00 val.
13.15 – 15.00 val. 11.15 – 13.15 val.
Trečiadienis 8.00 – 11.30 val. 11.30-12.00 15.00 – 18.30 val.
12.00 – 15.00 val.
Ketvirtadienis 7.00 – 10.00 val. 11.00-11.30 10.00 – 11.00 val.
13.00 – 16.30 val. 11.30 – 13.00 val.
Penktadienis 11.30 – 16.00 val. 11.00-11.30 8.00 – 11.00 val.

Kontaktinis telefonas  0 699 24510

El. paštas: jurgita.brazauskiene@svkazimieras.lt

JŪRATĖ STANKEVIČIENĖ

Vyresnioji specialioji pedagogė

DARBO GRAFIKAS
Specialusis pedagogas (1 etatas) – Logopedė (0,5 etato)
Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka Darbo laikas
Specialioji pedagogė Logopedė
Pirmadienis 7.45– 11.30 val. 11.30-12.00 12.00 – 14.00 val.
14.00 – 19.30 val.
Antradienis 7.45 – 10.45 val. 10.45-11.15 11.15 – 14 val.
14.00 – 17.45 val.
Trečiadienis 7.45 – 11.30 val. 11.30-12.00   

 

12.00 – 17.00 val.
17.00 – 18.00 val.
Ketvirtadienis 7.45 – 11.00 val. 11.00-11.30 11.30 – 14.00 val.
14.00 – 17.30 val.
Penktadienis 7.45 – 11.00 val. 11.00-11.30 11.30 – 13.15 val.
13.15 – 14.30 val. 14.30 – 16.30 val.

Kontaktinis telefonas  0 620 93071

El. paštas: jurate.stankeviciene@svkazimieras.lt

Veikla:

  • Atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • Šviečia progimnazijos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

 

Atnaujinta 2024-03-20