Patalpų nuoma

Progimnazijos turto (patalpų) nuomos priežiūros ir kontrolės proceso vidaus tvarka

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtinto „Turto (patalpų) nuomos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo“ 21 punktas:

21.1. Už nuomininkų įleidimą/išleidimą atsakingas progimnazijos budėtojas, kuris nuomininkus įleidžia pagal progimnazijos administratoriaus sudaromą ir nuolat atnaujinamą grafiką, kuris skelbiamas viešai, pateikus nuomos sutartį pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

21.2. Nuomojamų patalpų raktą nuomininkui budėtojas išduoda pasirašytinai – registruoja žurnale, kuris pildomas einamaisiais kalendoriniais metais.

21.3. Nuomojamų patalpų raktą budėtojas pasirašytinai priima iš nuomininko tik apžiūrėjęs patalpų būklę. Esant turto sugadinimo faktų apie tai nedelsdamas informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams ir daro įrašą registracijos žurnale.

21.4. Progimnazijos administratorius, atsakingas už turto (patalpų) nuomos sutarčių sudarymą ir darbą su elektronine salių rezervacijos sistema:

21.4.1. atsakingas už savalaikį ir teisingą informacijos pateikimą budėtojui apie nuomojamų patalpų užimtumo grafiką;

21.4.2. atsakingas už turto (patalpų) nuomos sutarčių įgyvendinimą, kontrolę.


Salės ir aikštės nuomojamos salių rezervavimo sistemoje kursportuoti.kaunas.lt. Paspaudus ant dominančios salės/aikštės pavadinimo, būsite nukreipti į salių rezervavimo sistemą, kurioje matysite Jus dominančios salės/aikštės užimtumo grafiką, laisvus laikus, įkainius. Taip pat galėsite atlikti rezervaciją ir susimokėti. 


Sporto salė

 • Taikomas valandinis įkainis. 1 val. – 20 Eur.
 • Salė gali būti naudojama: krepšiniui, tinkliniui, futbolui, aerobikai, gimnastikai, lengvajai atletikai, dziudo, karate.
 • Inventorius: 1 tinklinio tinklas, 6 suoliukai, 2-ji maži futbolo vartai, 6-ios švediškos sienelės, 5 pakabinami skersiniai, žema krepšinio lenta su lanku, 4-ios krepšinio lentos su lankais, 2 plastikinės krepšinio lentos su spyruokliniais lankais, 1-ios lygiagretės, 1 didelis poroloninis čiužinys.

Aktų salė

 • Taikomas valandinis įkainis. 1 val. – 13 Eur.
 • Salė gali būti naudojama: įvairaus žanro šokiams, aerobikai, jogai, gimnastikai, chorui.
 • Inventorius: fortepijonas.

Gimnastikos salytė

 • Taikomas valandinis įkainis. 1 val. – 5 Eur.
 • Salytė gali būti naudojama: gimnastikai, aerobikai.

Mini futbolo aikštė su dirbtine danga

 • Taikomas valandinis įkainis. 1 val. – 17 Eur.
 • Aikštė gali būti naudojama futbolui.

Futbolo aikštė

 • Taikomas valandinis įkainis. 1 val. – 20 Eur.
 • Aikštė gali būti naudojama futbolui.

Krepšinio aikštelė

 • Taikomas valandinis įkainis. 1 val. – 8 Eur.
 • Aikštė gali būti naudojama krepšiniui.

Informacija apie perduotą turtą pagal sutartis (2024-01-19)


Kontaktai pasiteiravimui: 
Mob. 0 620 94035
El. p. administratorius@svkazimieras.lt


Atnaujinta 2024-03-20