WiFi

Mokykloje veikia saugus belaidis WiFi tinklas mokiniams ir mokytojams.

Mokiniams skitas tinklas lm (arba lm-n7, jei mokinio amžius mažiau 12 metų). Šiuose tinkluose veikia turinio filtravimas nuo netinkamo vaikams turinio. Mokiniai su tuo pačiu savo prisijungimu gali prisijungti prie WiFi tinklo bet kurioje Lietuvos mokykloje, kuri prisijungusi prie šios sistemos. Galvojama, kad ateityje prie šios WiFi sistemos bus prijungtos visos Lietuvos mokyklos.

Mokytojams skirtas eduroam tinklas. Su savo prisijungimu mokytojai gali prisijungti prie WiFi bet kurioje pasaulio organizacijoje, dalyvaujančioje eduroam projekte (https://www.eduroam.org/).

Dėl prisijungimų reikia kreiptis į pavaduotoją ugdymui. Gavus prisijungimą reikia atlikti veiksmus pagal instrukciją:

1 žingsnis – aktyvacija:
Prisijungti kompiuteryje adresu epaslaugos.lm.lt
Spausti Aktyvuoti
Suvesti savo Prisijungimo vardą ir Aktyvacijos kodą, bei sugalvoti tinkamą slaptažodį

2 žingsnis – patikrinimas:
Prisijungti adresu epaslaugos.lm.lt
Suvesti savo Prisijungimo vardą ir sugalvotą slaptažodį
Spausti Prisijungti
Jeigu rodo Jūsų duomenis, vadinasi viskas gerai

3 žingsnis – jungtis prie WiFi
Priklausomai nuo tefono nustatymų įjugti WiFi
Rasti lm, arba jei mažiau kaip 12 metų amžius, tada lm-7 tinklą
Jungtis ir suvesti:
prisijungimovardas@lm.lt
sugalvotas slaptažodis

Svarbu!!! Nepamiršti prie savo prisijungimo vardo pridėti @lm.lt galūnę

Plačiau apie prisijungimą galima paskaityti:
https://epaslaugos.lm.lt/static/prisijungimo_gidas.pdf