WiFi

Įgyvendinant ES paramos lėšomis finasuojamą projektą nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001 „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ numatoma sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą Lietuvos mokyklose įrengiant 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, mokyklos galės vykdyti turinio prieigos kontrolę ir valdymą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-21 – 2021-05-21
Projekto koordinatorius: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Šv. Kazimiero progimnazijoje jau nuo 2014 metų diegiamas ir testuojamas, o šiuo metu jau veikia WiFi tinklas mokiniams ir mokytojams.

Mokiniams skitas WiFi tinklas lm. Šiuose tinkluose veikia filtravimas nuo netinkamo vaikams turinio. Kiekvienas mokinys prie šio tinklo gali prisijungti su savo asmeniniais prisijungimais, taip pat tuo pačiu savo prisijungimu mokiniai gali prisijungti prie WiFi tinklo bet kurioje kitoje Lietuvos mokykloje, dalyvaujančioje šiame projekte.

Mokytojams skirtas eduroam tinklas. Su savo prisijungimu mokytojai gali prisijungti prie WiFi bet kurioje pasaulio organizacijoje, dalyvaujančioje eduroam projekte (https://www.eduroam.org/).

Dėl prisijungimų reikia kreiptis į pavaduotoją ugdymui. Gavus prisijungimą reikia atlikti veiksmus pagal instrukciją:

1 žingsnis – aktyvacija:
Prisijungti kompiuteryje adresu epaslaugos.lm.lt
Spausti „Aktyvuokis
Suvesti savo Prisijungimo vardą ir Aktyvacijos kodą, bei sugalvoti tinkamą slaptažodį

2 žingsnis – patikrinimas:
Prisijungti adresu epaslaugos.lm.lt
Suvesti savo Prisijungimo vardą ir sugalvotą slaptažodį
Spausti „Prisijungti“
Jeigu rodo Jūsų duomenis, vadinasi viskas gerai

3 žingsnis – jungtis prie WiFi:
Priklausomai nuo tefono ar kompiuterio nustatymų įjugti WiFi
Mokiniams rasti lm tinklą
Mokytojams rasti eduroam tinklą
Jungtis ir suvesti:
prisijungimovardas@lm.lt
sugalvotas slaptažodis

Svarbu!!! Nepamiršti prie savo prisijungimo vardo pridėti @lm.lt galūnę

Plačiau apie prisijungimą galima paskaityti:
https://wiki.litnet.lt/index.php/WIFI_gidas

 

Ar žinote, kad kiekvienas pedagogas ir mokinys gali gauti nemokamą MS Office 365 licenciją asmeniniam naudotimui!

https://www.emokykla.lt/

Trumpa instrukcija…