Mokyklos taryba

Nina Vilkevičienė, socialinė pedagogė/pirmininkė,
Asta Macežinskienė, mokytoja,
Leonija Petrauskaitė, mokytoja,
Vilma Plutienė, mokytoja,
Aušra Variakojienė, tėvų atstovė,
Birutė Rimkevičienė, tėvų atstovas,
Loreta Stravinskienė, tėvų atstovė,
Jurgita Kalvinskienė, tėvų atstovė,
Brigita Klasauskaitė, mokinių atstovė,
Monika Ulanavičiūtė, mokinių atstovė,
Gustė Pirinauskaitė, mokinių atstovė,
Vilius Kemzūra, mokinių atstovas,
Mantas Mišauskas, mokinių atstovas.