Mokyklos taryba

Nina Vilkevičienė, socialinė pedagogė/pirmininkė,
Rūta Mirauskienė, specialioji pedagogė-logopedė/sekretorė,
Asta Macežinskienė, mokytoja,
Leonija Petrauskaitė, mokytoja,
Vilma Plutienė, mokytoja,
Aušra Variakojienė, tėvų atstovė,
Edita Rozenbergaitė, tėvų atstovė,
Birutė Rimkevičienė, tėvų atstovas,
Loreta Stravinskienė, tėvų atstovė,
Jurgita Kalvinskienė, tėvų atstovė,
Medeinė Mozgerytė, mokinių atstovė,
Monika Ulanavičiūtė, mokinių atstovė,
Patricija Sasnauskaitė, mokinių atstovė,
Vilius Kemzūra, mokinių atstovas,
Deivid Suchov, mokinių atstovas.