Mokyklos taryba

 • Audronė Bartninkienė, mokytoja/pirmininkė,
 • Milda Stakauskienė, mokytoja,
 • Rima Marozienė, mokytoja,
 • Violeta Visockienė, mokytoja,
 • Nijolė Sucharukovienė, mokytoja,
 • Aušra Variakojienė, tėvų atstovė,
 • Birutė Rimkevičienė, tėvų atstovė,
 • Loreta Stravinskienė, tėvų atstovė,
 • Jurgita Kalvinskienė, tėvų atstovė,
 • Povilas Kilšauskas, mokinių atstovas,
 • Monika Ulanavičiūtė, mokinių atstovė,
 • Gustė Pirinauskaitė, mokinių atstovė,
 • Vilius Kemzūra, mokinių atstovas,
 • Justas Gailevičius, mokinių atstovas.