Mokyklos taryba

 • Kristina Ališauskienė, mokytoja/pirmininkė,
 • Jurgita Brazauskienė, specialioji pedagogė/logopedė,
 • Džiurlanda Jūratė Valiukienė, mokytoja,
 • Asta Aleksandravičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Ina Andrulienė, mokytoja,
 • Inga Gailevičienė, tėvų atstovė,
 • Birutė Rimkevičienė, tėvų atstovė,
 • Loreta Stravinskienė, tėvų atstovė,
 • Jurgita Kalvinskienė, tėvų atstovė,
 • Roberta Jurgilaitė, mokinių atstovė,
 • Daniela Dirmauskaitė, mokinių atstovė,
 • Gabija Sireikytė, mokinių atstovė,
 • Domantas Tilinga, mokinių atstovas,
 • Justas Gailevičius, mokinių atstovas.