INFORMUOJAME

Ugdymo procesas visose klasėse nuo gegužės 25 d. bus vykdomas nuotoliniu mokymosi organizavimo būdu.

Ugdymo proceso pabaiga priešmokyklinio ugdymo grupei, 1–4 klasėms birželio 5 d., 5–8 klasėms – birželio 19 d.

 

Progimnazijos administracija.