NUOTOLINIO MOKYMO KŪRYBINIS PROJEKTAS

Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu technologijų mokytoja Ina inicijavo kūrybinį projektą „Kaukė“, kuris atskleidė neįtikėtinus 5-8 klasių mokinių talentus.

Mokytoja filmavo trumpas pamokėles, kuriose rodydavo mokiniams darbo eigą, supažindindavo su darbo ypatumais, o mokiniai turėjo galimybę savarankiškai interpretuoti mokytojos pateiktas pamokėles, ugdydamiesi savo kūrybiškumą, kruopštumą, atsakingumą. Džiaugiamės pavykusiu projektu ir jo puikiais rezultatais.