PASAULINĖ VAIKŲ MALDOS DIENA

2022 m. spalio 12 d. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje buvo minima pasaulinė vaikų adoracijos–maldos diena. Minėti šią dieną mūsų progimnazijos grupelė mokinių keliavo su tikybos mokytoja Kristina. Kartu su Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos ketvirtų klasių mokiniais melsdamiesi ir giedodami giesmes mokėmės Marijos Širdimi skaityti Evangeliją, jos akimis žvelgti į Jėzaus gyvenimo slėpinius.
Mokytoja Kristina Aišauskienė