IŠVYKA Į PAŠILIŲ STUMBRYNĄ

Gegužės 23 d. progimnazijos antrų klasių mokiniai, lydimi mokytojų Danguolės, Džiurlandos ir Rūtos, dalyvavo edukacinėje-pažintinėje išvykoje į Pašilių stumbryną.
Pašilių stumbryne laikomi stambiausi laukiniai gyvūnai – Europos stumbrai, įrašyti ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę Raudonąją knygą. Tai yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur galima stumbrus pamatyti gyvai.
Mokiniai galėjo gėrėtis stumbrais nuo dengtos pakylos – apžvalgos aikštelės, atsikvėpti naujose pavėsinėse šalia stumbrų aptvaro bei ilgesnį laiką stebėti kaimenės gyvenimą. Tai unikali galimybė matyti stumbrus iš arti, stebėti, kaip jie maitinasi, braižo savo didžiules nugaras į medžių kamienus, ilsisi saulės atokaitoje. Ekskursijos vadovas mokinius supažindino su europinių stumbrų gyvenimu, papasakojo įdomių faktų apie stambiausius laukinius gyvūnus.
Pažintiniame take mokiniai susipažino su Pašilių miško gyvūnija ir augmenija, kuriame pastatyti informatyvūs ir iliustruoti stendai.
Įdomu mokytis kitaip!