KALĖDINIS MOKINIŲ SVEIKINIMAS!

Tegul artėjančių Kalėdų dvasia išsaugo mūsų jautrumą ir gerumą, 

lai kiekvieno mūsų širdies Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais mūsų artimiesiems.

Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, ieškantiems stebuklo Kalėdų rytą!

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokytojai ir mokiniai

Sveikinimo nuoroda:

https://kazimieroprogimnazija-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kristina_alisauskiene_svkazimieras_lt/EfaV_3yNa-lHhzjWwOinuJQB_2GWBTqWx52tvxYMy3X-1w?e=Df4bml