PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS KROATIJOJE

Rugsėjo 19-23 d. progimnazijos mokytojos A. Macežinskienė, R. Marazienė, I. Vladičkienė ir D. Jakučionienė dalyvavo Erasmus+ KA201 keitimosi gerąja patirtimi projekto „Visi laive“ veiklose – mobilumo išvykoje Gradac mieste, Kroatijoje. Čia susitiko mokytojai iš Rumunijos, Graikijos, Ispanijos, Norvegijos ir Lietuvos mokyklų. Projektas yra skirtas dalintis gerąja patirtimi įtraukiojo ugdymo aspektu. Gradaco mokykloje stebėjome mokytojų vedamas pamokas, klausėme Kroatijos įtraukiojo ugdymo specialistų pranešimų, diskutavome apie stebėtų pamokų stipriąsiuosius ir tobulintinus aspektus. Dalinomės Lietuvos įtraukiojo ugdymo metodais, pamokų idėjomis.
Tobulėjome ir pažindami Kroatijos kultūrą – aplankėme Korčulo salą.
Džiaugiamės, kad galime įgyti patirties, keistis savąja kartu su kitų šalių mokytojais!
Projektas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis.