INFORMACIJA NEMOKAMĄ MAITINIMĄ GAUNANČIŲ MOKINIŲ TĖVAMS

 Sauso maisto paketus galima bus atsiimti 2020 m. balandžio 17 d. nuo 10 iki 13 val. mokykloje. Sausas davinys bus paruoštas už 10 dienų (2 savaites). Atsiimti sausą davinį prašome ateiti suaugusius šeimos narius.

Atsiimant maisto paketą turėkite kaukę, vienkartines pirštines, rašiklį.

PASTABA. Jei negalėsite nurodytu laiku atvykti, prašau pranešti tel. Nr. +370 620 93085 arba SMS žinute.

Socialinė pedagogė N. Vilkevičienė

PRANEŠIMAS NEMOKAMĄ MAITINIMĄ GAUNANČIŲ MOKINIŲ TĖVAMS

Sauso maisto paketus galima bus atsiimti 2020 m. balandžio 1 d. nuo 9 iki 12 val. mokykloje.

Sausas davinys bus paruoštas už 10 dienų (2 savaites).

Atsiimti sausą davinį prašome ateiti suaugusius šeimos narius.

Atsiimant maisto paketą turėkite kaukę, vienkartines pirštines, rašiklį.

PASTABA. Jei negalėsite nurodytu laiku atvykti, prašau pranešti tel. Nr. +370 620 93085 arba SMS žinute.

Socialinė pedagogė N. Vilkevičienė

⛔️ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA! ⛔️

Gerbiami bendruomenės nariai, 

Kaune ir visoje šalyje paskelbtas karantinas, todėl primygtinai prašome neleisti vaikų į žaidimo aikšteles ir patiems su atžalomis jose nesilankyti. Nesinaudokite lauko treniruokliais ir venkite bet kokio gyvo kontakto su kitais asmenimis. Nesivežkite vaikų į parduotuves, o viešose vietose laikykitės saugaus bent 2 metrų atstumo tarp žmonių.

Saugokite save ir artimuosius!

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,   Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje SKELBIAMAS KARANTINAS ir laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas – mokykla uždaryta ir interesantų nepriima.

Nuo kovo 16 d. visa informacija teikiama tik NUOTOLINIU BŪDU:

El. paštu mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt

Telefonu (8 37) 488967

Interneto svetainėje www.svkazimieras.kaunas.lm.lt

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams) informacija teikiama per e-dienyną.

Įvairiais klausimais Jus aptarnausime šiais mobiliųjų telefonų numeriais:

Asmens vardas, pavardė Pareigos Klausimai Telefono Nr.
Palmira Talijūnienė Direktorė Progimnazijos veikla 862094006
Filomena Beleškevičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas,
nuotolinio mokymo(si) organizavimas
862093024
Olivijus Spitrys Direktorės pavaduotojas ugdymui Formalusis ugdymas,
mokinių priėmimas,
nuotolinio mokymo(si) organizavimas
862093058
Vytautas Rutkauskas Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Ūkio valdymas 862093011
Nina Vilkevičienė Socialinė pedagogė Socialinė pagalba 862093085
Romualda Rutkaukienė Bibliotekininkė Konsultavimas dėl skaitmeninių ir garsinių knygų, vadovėlių, mokymosi medžiagos 862093081
Gražvidas Zaukas Informacinių technologijų sistemų administratorius Konsultavimas technologijų klausimais 866400146
Neringa Klusaitienė Administratorė Salių rezervacijos klausimais 862094035
Kristina Džiaugienė
Apolinaras Džiaugys
Romaldas Duoba
Budėtojas   862093082

Prašome sekti informaciją ir laikytis infekciją ribojančio režimo, SAM rekomendacijų.

Administracija

 

1.2% parama progimnazijai

GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI IR VISI RĖMĖJAI,

nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą progimnazijai. Materialinė bei kitokia parama mokyklai reikalinga ir toliau. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno šv. Kazimiero progimnazijai.

Norėdami mokyklai skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:

  •  Teikti prašymus elektroniniu būdu – per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). 
  • Pateikti prašymą per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos; nuoroda: programelė).

Prašome iki 2020 metų gegužės 4 d. elektroninio deklaravimo sistemoje https://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Forma FR0512 ir formos pildymo taisyklės

Mūsų mokyklos duomenys formos pildymui:

  •  Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190138219
  •  Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija
  •  Buveinės adresas: Vandžiogalos pl. 51, LT-47416, Kaunas
  •  Įrašyti paramos sumą 1,2%.

Nuoširdžiai dėkojame!
Progimnazijos administracija

GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS

Mylėkime, gerbkime ir didžiuokimės savo laisva šalimi! Tegul laisvės dvasia telkia mus gyventi dorai! Kurkime savo krašto gerovę gražiais ir prasmingais darbais!
30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų Kovo 11-osios – metines švenčiame dalyvaudami pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“!